3.Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120 cm. Gợi ý: đổi đơn vị và thực hiên tính toán theo các bước như bài 2- mục Bài

Question

3.Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120 cm.
Gợi ý: đổi đơn vị và thực hiên tính toán theo các bước như bài 2- mục Bài tập áp
dụng
4. Hãy cho biết lực tác dụng trong các trường hợp sau đây có sinh công hay không?
– Người công nhân kéo vật nặng lên cao
– Đầu tàu kéo các toa tàu chuyển động
– Viên bi được ném lên cao
– Vận động viên cờ vua đang suy nghĩ

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-11-12T14:24:40+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:25:54+00:00

  Đáp án:

   3. A=24000J

  Giải thích các bước giải:

  3.

  A=Ps=20000.10.0,12=24000J

  4.

  – Người công nhân kéo vật nặng lên cao: có sinh công

  – Đầu tàu kéo các toa tàu chuyển động: có sinh công

  – Viên bi được ném lên cao: có sinh công

  – Vận động viên cờ vua đang suy nghĩ: không sinh công

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )