3 tổ trồng đc 179 cây xung quang trường số cây tổ 1 trồng đc bằng 6 chia 11, tổ 2 bằng 7 chia 10, tổ 3 hỏi mỗi tổ trồng đc bao nhiêu cây mn giúp mk

Question

3 tổ trồng đc 179 cây xung quang trường số cây tổ 1 trồng đc bằng 6 chia 11, tổ 2 bằng 7 chia 10, tổ 3
hỏi mỗi tổ trồng đc bao nhiêu cây
mn giúp mk nha hứa sẽ vote

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-10-26T22:05:25+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T22:06:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số cây của tổ 1, tổ 2, tổ 3 lần lượt là: x,y,z

  Ta có: x/6= y/11 => x/42 = y/77 (1)

  y/7= z/10 => y=77 = z/110 (2)

  Từ (1) và (2) => x/42= y/77= z/110

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  x/42= y/77= z/110= x+y+z/ 42+77+110 = 179/229 

  => x= 32 ; y= 60; z= 85 ( tất cả đều sấp xỉ)

  Vậy…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )