3. Từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức hãy bình luận quan điểm sau: “Người có tiền chỉ có thể được coi là có phẩm hạnh nếu như họ ki

Question

3. Từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức hãy bình luận quan điểm sau: “Người có tiền chỉ có thể được coi là có phẩm hạnh nếu như họ kiếm tiền một cách có đạo đức, và có những người không có tiền nhưng vẫn là người có phẩm hạnh nếu như họ phải trải qua những tình huống mà không thể vừa có tiền vừa giữ được phẩm hạnh.” [Alain de Botton, Sự an ủi của triết học, Nxb Thế giới, dịch giả: Ngô Thu Hương, 2015, tr.35]

in progress 0
Valentina 23 phút 2021-09-16T17:16:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-16T17:18:19+00:00

    -theo em nói như vậy là đúng và nó chiếm đa số quan điểm của mọi ngf

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )