3 vật làm = sắt,đồng ,nhôm có khối lượng =nhau.ss lực đẩy ác-si-mét tác dụng lên 3 vật khi chúng nhúm chìm trong nc. bt KLR của đồng là 8900 kg/ $m^3$

Question

3 vật làm = sắt,đồng ,nhôm có khối lượng =nhau.ss lực đẩy ác-si-mét tác dụng lên 3 vật khi chúng nhúm chìm trong nc. bt KLR của đồng là 8900 kg/ $m^3$,sắt là 7800 kg/ $m^3$ ,nhôm là 2700 kg /$m^3$

in progress 0
Mary 1 năm 2021-08-09T10:47:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:48:52+00:00

  Đáp án:

  Các bước giải:

   Ta có: 3 vật có khối lượng bằng nhau =>$m _{đồng}$ =$m_{sắt}$ =$m_{nhôm}$ 

  Mà: V=$\frac{m}{D}$ => $V_{đồng}$ > $V_{sắt}$ > $V_{nhôm}$ ( 8900 > 7800 > 2700 )

  Công thức tính lực đẩy Ác si mét là Fa= $d_{nước}$ . V

  => Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật làm bằng đồng là lớn nhất rồi đến vật làm bằng sắt và vật làm băng nhôm

   

  0
  2021-08-09T10:49:23+00:00

  Đáp án:

  Vì 3 vật có cùng khối lượng nên khi thể tích của nhôm lớn hơn thể tích \({V_{nhom}} > {V_{sat}} > {V_{dong}}\).

  Mà lực đẩy acsimet tỉ lệ thuận với thể tích vật nên \({F_A}_{n\hom } > {F_A}_{sat} > {F_{Adong}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )