3 ² x ² y ²z là đơn thức bậc 5 đúng sai 1 tam giác có 3 cạnh 12 cm,16cm,20cm là tam giác vuông

Question

3 ² x ² y ²z là đơn thức bậc 5 đúng sai
1 tam giác có 3 cạnh 12 cm,16cm,20cm là tam giác vuông đúng sai
mk làm rùi nhưng sợ sai các bn giúp mk vs

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-20T18:05:20+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:06:55+00:00

  câu 1

  sai vì 3 ² x ² y ²z có các số mũ là 2 mà tổng cộng 3 số 2 ⇒ đơn thức 3 ² x ² y ²z  bậc là 6

  câu 2

  đúng vì giả sử tam giác đó là tam giác vuông⇒12²+16² phải = 20²(định lý py-ta-go) ,khi ta tính ta thấy chúng bằng nhau ⇒ tam giác có 3 cạnh 12 cm,16cm,20cm là tam giác vuông

   

  0
  2021-09-20T18:07:04+00:00

  `3^2 x^2y^2z` là đơn thức bậc 5

  Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó

  Áp dụng định lí Py- ta-go đảo ta có:

  `20^2 = 12^2 + 16^2=400`

  => Tam giác có số đo 3 cạnh là 12cm; 16cm; 20cm là số đo của 3 cạnh của tam giác vuông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )