30 Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông hàng không của nước ta hiện nay? A. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong luân chuyển hành khách. B. Nâ

Question

30
Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông hàng không của nước ta hiện nay?

A.
Chiếm tỉ trọng cao nhất trong luân chuyển hành khách.
B.
Nâng cấp các sân bay, mở thêm tuyến bay quốc tế
C.
Là ngành non trẻ nhưng đang phát triển mạnh mẽ.
D.
Cơ sở vật chất được đầu tư và hiện đại hóa nhanh.

in progress 0
Valentina 7 ngày 2021-09-02T13:28:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:29:29+00:00

  Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông hàng không của nước ta hiện nay?

  A. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong luân chuyển hành khách.

  B. Nâng cấp các sân bay, mở thêm tuyến bay quốc tế

  C. Là ngành non trẻ nhưng đang phát triển mạnh mẽ.

  D. Cơ sở vật chất được đầu tư và hiện đại hóa nhanh.

  0
  2021-09-02T13:29:55+00:00

  A. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong luân chuyển hành khách. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )