31.biết 0,1 lít khí etilen làm mất màu tối đa 50ml dd brom.Nếu dùng 0,2 lít khí axetilen thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dd brom nói trên (

Question

31.biết 0,1 lít khí etilen làm mất màu tối đa 50ml dd brom.Nếu dùng 0,2 lít khí axetilen thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dd brom nói trên (các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)
A.50 ml B.100ml C.150ml D.200ml

in progress 0
aihong 1 năm 2021-11-26T10:36:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:37:11+00:00

  Đáp án:

  100ml nha

   

  Giải thích các bước giải:

  PTHH: CH2=CH2 + Br2 → C2H4Br2         (1)

            CH≡CH + 2Br2 →  Br2CH-CHBr2  (2)

  Từ phương trình (1) và (2) ta nhận thấy nC2H4nBr2=11  nC2H2nBr2=12

   số mol brom phản ứng tối đa với C2H2 gấp 2 lần C2H4 nên thể tích dung dịch brom cần khi phản ứng với C2H2 cũng gấp 2 lần khi phản ứng với C2H4

  Vậy 0,1 lít C2H2 làm mất màu tối đa là 50 x 2 = 100ml dd brom

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-11-26T10:37:24+00:00

  Đáp án:

   B bạn nhé

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )