31 Biểu hiện nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tăng trưởng của hoạt động nội thương ? A. Tổng mức bán lẻ hàng hóa. B. Số lượng lao động của ngành.

Question

31
Biểu hiện nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tăng trưởng của hoạt động nội thương ?

A.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa.
B.
Số lượng lao động của ngành.
C.
Sự phân bố các cơ sở bán lẻ.
D.
Số lượng các cơ sở buôn bán.

in progress 0
Harper 1 tuần 2021-09-02T13:19:23+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:20:32+00:00

  Đáp án là :

  A. Tổng mức bán lẻ hàng hóa. 

  Chúc bạn học tốt.

  0
  2021-09-02T13:21:12+00:00

  Đáp án: A. Tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )