315cm =….m; 234cm= …m; 506cm = ….m; 34dm=…..m

Question

315cm =….m;
234cm= …m;
506cm = ….m;
34dm=…..m

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-10-06T21:50:20+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:52:10+00:00

  Đáp án : 315cm = 3,15m

                 234cm = 2,34m

                 506cm = 5,06m

                 34dm = 3,4m

  (- 315cm = 3,15m vì đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì ta chia, ở trường hợp này thì cm tới m thì chia cho một trăm nên ta tính như sau: 315 : 100 = 3,15

  – 234cm = 2,34m vì đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì ta chia, ở trường hợp này thì cm tới m thì chia cho một trăm nên ta tính như sau: 234 : 100 = 2,34

  – 506cm = 5,06m vì đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì ta chia, ở trường hợp này thì cm tới m thì chia cho một trăm nên ta tính như sau: 506 : 100 = 5,06

  – 34dm = 3,4m vì đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì ta chia, ở trường hợp này thì dm tới m thì chia cho mười nên ta tính như sau: 34 : 10 = 3,4)

  Cái chỗ mình mở ngoặc là để giải thích thui nha !!!

  Chúc bạn học tốt !!!

   

  0
  2021-10-06T21:52:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  315cm =315/100=3,15m

  234cm=234/100=2,34m

  506cm=506/100=5,06m

  34dm=34/10=3,4m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )