32 Ý nào sau đây không phải là thuận lợi của dân cư nước ta đối với phát triển kinh tế – xã hội? A. Văn hóa đa dạng, đặc sắc. B. Thị trường tiêu thụ

Question

32
Ý nào sau đây không phải là thuận lợi của dân cư nước ta đối với phát triển kinh tế – xã hội?
A.
Văn hóa đa dạng, đặc sắc.
B.
Thị trường tiêu thụ rộng.
C.
Trình độ lao động cao.
D.
Nguồn lao động dồi dào.

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-09-02T13:12:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:13:54+00:00

  32 Ý nào sau đây không phải là thuận lợi của dân cư nước ta đối với phát triển kinh tế – xã hội? A. Văn hóa đa dạng, đặc sắc. B. Thị trường tiêu thụ rộng. C. Trình độ lao động cao. D. Nguồn lao động dồi dào.

  0
  2021-09-02T13:14:00+00:00

  đán án là A nha bạn

  chúc ban jhocj tốt !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )