346,82 + 9,483 88,673 – 29,7824 4,55 x 2,09 7,245 : 3,5 ĐẶT TÍNH RA RỒI MỚI TRÌNH BÀY NHA Ạ LÀM GIÚP EM VS EM CẢM ƠN Ạ

Question

346,82 + 9,483
88,673 – 29,7824
4,55 x 2,09
7,245 : 3,5
ĐẶT TÍNH RA RỒI MỚI TRÌNH BÀY NHA Ạ LÀM GIÚP EM VS EM CẢM ƠN Ạ

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-11T16:12:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:14:11+00:00

  Giải thích các bước giải:

       346,82                         88,673                       4,55                                7,245 |____3,5____________

     +                                 –                               x                                          1     |   2,07

             9,483                      29,7824                     2,09                                   12 |

  ______________                 _______________         ____________                                0

         356,303                       58,8906                     4095

                                                                              000  

                                                                            910

                                                                       _________________

                                                                             9,5095

   

  0
  2021-09-11T16:14:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   346,82 + 9,483 = 356,303

  88,673 – 29,7824 = 58,8906

  4,55 × 2,09 = 9,5095

  7,245 ÷ 3,5 = 2.07

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )