36 Biện pháp quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là A. đa dạng hóa các loại hình đào tạo để nâng cao ta

Question

36
Biện pháp quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là

A.
đa dạng hóa các loại hình đào tạo để nâng cao tay nghề.
B.
đa dạng hóa sản xuất và phát triển các nghề truyền thống.
C.
tăng cường hợp tác liên kết thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
D.
phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động.

in progress 0
Everleigh 1 tuần 2021-09-02T12:45:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:47:16+00:00

  Đáp án: D. phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động.

  0
  2021-09-02T12:47:21+00:00

  36
  Biện pháp quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là
   A.
  đa dạng hóa các loại hình đào tạo để nâng cao tay nghề.
   B.
  đa dạng hóa sản xuất và phát triển các nghề truyền thống.
   C.
  tăng cường hợp tác liên kết thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
   D.
  phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )