360cc=……………….lít=…………………..m3

Question

360cc=……………….lít=…………………..m3

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-27T07:29:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:31:42+00:00

  $360cc = 3,6 lít = 0,036 m^3$

   

  0
  2021-10-27T07:31:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  360cc=3,6 lít=0,036m3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )