385 phút =… giờ … phút 3 giờ 1/4 giờ 15 phút = … phút 3 hm 5 dam + 1/4 hm 28 m = … m

Question

385 phút =… giờ … phút
3 giờ 1/4 giờ 15 phút = … phút
3 hm 5 dam + 1/4 hm 28 m = … m

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-10-16T19:07:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:08:31+00:00

  Đáp án:

  Bên dưới nhé ↓

  Giải thích các bước giải:

  385 phút = 6 giờ 25 phút

  3 giờ + $\frac{1}{4}$ giờ 15 phút = 205 phút

  3 hm 5 dam + $\frac{1}{4}$ hm 28 m = 403 m

  Chúc bạn học tốt! ^^

  0
  2021-10-16T19:08:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  385 phút =6giờ 25phút

  3 giờ 1/4 giờ 15 phút = 210phút

  3 hm 5 dam + 1/4 hm 28 m = 403 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )