(x-4)²<=0 chỉ biết mệnh đề đúng hay sai? giải thích? Giúp mình với.Thanks ❤️❤️

Question

(x-4)²<=0 chỉ biết mệnh đề đúng hay sai? giải thích? Giúp mình với.Thanks ❤️❤️

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2021-07-23T09:04:50+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:06:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   (x -4)² ≤0 đúng vì biểu thức có 1 giá trị của x để (x -4)² =0

  0
  2021-07-23T09:06:29+00:00

  `(x – 4)² ≤ 0`

  Mệnh đề đúng với: `x = 4` hoặc ∃ `x`

  Mệnh đề sao khi: `x > 4` hoặc `∀ x`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )