4-1/4=………………………………………. help mk nha

Question

4-1/4=……………………………………….
help mk nha

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-24T23:34:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T23:35:54+00:00

  Đáp án:

   `15/4`

  Giải thích các bước giải:

   `4-1/4=16/4-1/4=(16-1)/4=15/4`

  0
  2021-09-24T23:36:32+00:00

  Đáp án:

   `15/4`

  Giải thích các bước giải:

  `4- 1/4= 16/4-1/4=15/4`

  `Jeikei`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )