4 + 2 mu 2 + 2 mu 3 + … + 2 mu 20 = bao nhiêu

Question

4 + 2 mu 2 + 2 mu 3 + … + 2 mu 20 = bao nhiêu

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-07-12T16:14:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:15:43+00:00

  Đáp án: 2^21

  Giải thích các bước giải:

  Đặt A= 4+2^2+2^3+…+2^20

         A=4+(2^2+2^3+2^4+….+2^20)

      A-4= 2^2+2^3+2^4+…+2^20

  2(A-4)= 2^3+2^4+…+2^21

      A-4= 2(A-4)+(A-4)=(2^3+2^4+…+2^21)-(2^2+2^3+2^4+….+2^20)

      A-4=(2^3-2^3)+(2^4-2^4)+….+(2^20-2^20)+(2^21-2^2)

      A-4=2^21-4

         A=2^21-4+4

         A=2^21

  0
  2021-07-12T16:15:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  <=> 4+ $2^{2+3+4=5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20}$ 

  <=> 4+ $2^{209}

  = 8,227522787 *10 ^ 62

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )