4*2^t + 16*3^t = 79 + 9^t Giải giúp mình vs ạ

Question

4*2^t + 16*3^t = 79 + 9^t
Giải giúp mình vs ạ

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-08-07T19:22:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T19:23:49+00:00

    Giải thích các bước giải:

    Bấm máy (mod 7) thấy hàm số nghịch biến khi $x<2$ và đồng biến khi $x>2$, $x=2$ là nghiệm của phương trình

    $\to$Phương trình có duy nhất nghiệm $x=2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )