4x^2 y-5 tại |x|= -3; y=2 giúp mik gấp với cám ơn!!!

Question

4x^2 y-5 tại |x|= -3; y=2 giúp mik gấp với cám ơn!!!

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-09T20:09:32+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:10:50+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Có |x| `≥ 0 ∀x∈R`

  mà |x| `= -3`

  Vậy ko có giá trị `x` nào phù hợp

  Thay `y = 2` ta đc

  `4x^2 .2 – 5 = 8x^2-5`

  0
  2021-10-09T20:11:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   Ta thấy `|x|= -3` `=>` không có giá trị `x` nào thỏa mãn vì giá trị tuyệt đối của một số, biểu thức bất kì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0.

  Thay `y=2` vào biểu thức ta được: `4x^2. 2 – 5 = 8x^2 – 5.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )