{4x-2y=6 {3x-y=16 hệ 2 phương trình bậc 1 2 ẩn

Question

{4x-2y=6
{3x-y=16 hệ 2 phương trình bậc 1 2 ẩn

in progress 0
Gianna 2 ngày 2021-09-11T20:57:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T20:59:07+00:00

  Đáp án: Trong hình

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T20:59:33+00:00

  Đáp án: x= 13, y=23

  Giải thích các bước giải: Đầu tiên ta viết hệ 1 4x-2y=6 ⇔2(2x-y)=6

  hệ 2 viết lại

  sau đó ta ra hệ 1 2x-y=3

  hệ 2 viết lại

  cuối cùng ta thay hệ 1 -y= 3-2x

  hệ 2 3x+3-2x=16( -y=3-2x vì ta thay ở hệ 1 là -y=3-2x)

  sau đó tính ra bình thuờng

  ta gọi đây là phương pháp thế số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )