4x 396 x 0,25 : ( x + 0,75 ) = 1,32 Thanks các ae thiện lành nha

Question

4x 396 x 0,25 : ( x + 0,75 ) = 1,32
Thanks các ae thiện lành nha

in progress 0
Harper 7 ngày 2021-09-02T13:33:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:35:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `4` x `396` x `0,25` `:` `(x+0,75)` `=` `1,32`

  `(4` x `0,25` `)` x `396` `:` `(x+0,75)` `=` `1,32`

  `396:` `(x+0,75)` `=` `1,32`

  `x+0,75` `=` `396:1,32`

  `x+0,75` `=` `300`

  `x` `=` `300-0,75`

  `x` `=` `299,25`

  Vậy `x` `=` `299,25`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-02T13:35:43+00:00

  `4 × 396 × 0,25 ÷ (x + 0,75) = 1,32`

  `4 × 396 × 0,25 ÷ 1,32 = x + 0,75`

  `300 = x + 0,75`

  `x = 300 – 0,75`

  `x = 299,25`

  Xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )