4,48lS02 + 100ml K0H 1M Xác định muối tạo thành

Question

4,48lS02 + 100ml K0H 1M
Xác định muối tạo thành

in progress 0
Delilah 5 tháng 2021-07-23T09:02:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:03:36+00:00

  Ta có : $n_{KOH}$ = $1×0,1=0,1(mol)$

  $n_{SO_2}$ =$\frac{4.48}{22.4}$ = $0,2(mol)$

  Đặt $T$=$\frac{n_{KOH}}{n_{SO_2}}$ = $\frac{0,1}{0,2}$ = $0,5$ $<$ 1

  ⇒ Tạo muối  axit $KHSO_{3}$, $SO_{2}$ còn dư

  Pt: $SO_{2}$ + $KOH$ → $KHSO_{3}$

  Xin câu trả lời hay nhất ạ!

  0
  2021-07-23T09:03:47+00:00

  Đáp án:

   n SO2 = 4,48/22,4 =0,2 mol

  n KOH = 1×0,1 =0,1 mol

    KOH +SO2 →KHSO3 

    0,1        0,1      0,1          mol

  ⇒SO2 dư

  tạo muối KHSO3

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )