4,5% của một số là 2,7. số đó là Giúp mình mình vote cho

Question

4,5% của một số là 2,7. số đó là
Giúp mình mình vote cho

in progress 0
Cora 1 năm 2021-10-06T21:45:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:46:49+00:00

  Đáp án:

  Ta có: 4,5% = $\frac{45}{10}$% = $\frac{45}{\frac{10}{100}}$ = $\frac{45}{1000}$ = $\frac{9}{200}$

  Số cần tìm là : 2,7 : $\frac{9}{200}$  = 60.

  Vậy số cần tìm là 60.

  0
  2021-10-06T21:46:53+00:00

  Đáp án:60

   

  Giải thích các bước giải:

   2.7×100:4.5=270:4.5=60

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )