(x-4)x8 =6400

Question

(x-4)x8 =6400

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-18T15:40:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T15:42:14+00:00

  Đáp án: `x= 804`

   

  Giải thích các bước giải:

  ` (x-4)×8=6400`

  `x-4 = 6400 : 8`

  `x-4 = 800`

  `x=800 + 4`

  `x= 804`

  0
  2021-09-18T15:42:15+00:00

  (x-4)x8=6400

  x-4=6400:8

  x-4=800

  x=800+4

  x=804

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )