(4.82-14.4/1.2+3.1)*0.5-(2.9*4.2 -4.5/(-0.5))+13.22 Giúp mình thì mình vote 5sao cho

Question

(4.82-14.4/1.2+3.1)*0.5-(2.9*4.2 -4.5/(-0.5))+13.22
Giúp mình thì mình vote 5sao cho

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-07-24T21:17:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:18:49+00:00

  (4,82-14,4:1,2+3,1).0,5-[2,9.4,2 -4,5:(-0,5)]+13,22

  =(4,82-12+3,1).0,5 -[12,18-(-9)]+13,22

  = ( -7,18+3,1).0,5-    21,18+13,22

  =-4,08.0,5-21,18+13,22

  =-2,04-21,18+13,22

  =-23,22+13,22

  =-10

   

  0
  2021-07-24T21:19:04+00:00

  `(“4,82` `-` `14,4` `:` `1,2` `+` `3,1“)` `×` `0,5` `-“[“2,9` `×` `4,2` `-` `4,5` `:` `(-0,5)“]` `+` `13,22`
  `=` `(“4,82` `-` `12` `+` `3,1` `)` `×` `0,5` `-` `[“12,18` `-` `(-9)“]` `+` `13,22`
  `=` `(“-7,18` `+` `3,1“)“ד0,5` `-` `21,18` `+` `13,22`
  `=` `(-4,08` `×` `0,5)` `-` `(21,18` `+` `13,22)`
  `=` `-2,04` `-` `21,18` `+` `13,22`
  `=` `-23,22` `+` `13,22`
  `=` `-10`
  $\text{Chúc bạn học tốt ^^ }$
  $\text{( Mong Admin đừng Xóa ) }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )