X × 4,9 + X ÷ 10 giúp mình với mình cần gấp lắm

Question

X × 4,9 + X ÷ 10 giúp mình với mình cần gấp lắm

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-27T07:39:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:40:36+00:00

  Đáp án:

   X x 4,9 + X :10 =24

  Xx 4,9 +X x0,1 =24

  Xx(4,9+0,1)=24

  Xx5 =24

  X=24:5

  X=4,8

   

  0
  2021-10-27T07:40:44+00:00

  Đáp án:

   X x 4,9 + x : 10 = 24 

   X x 4,9 + X x 0,1 = 24

  X x ( 4,9 + 0,1 ) = 24

                     X x 5 = 24 

                           X = 24 :5 

                              X = 4,8

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )