4.Câu lệnh pascal For i:=1.5 to 1.8 do write(i); có lỗi gì? (1 Điểm) A.Giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối B.Giá trị đầu, giá trị cuối không phải là kiểu

Question

4.Câu lệnh pascal For i:=1.5 to 1.8 do write(i); có lỗi gì?
(1 Điểm)
A.Giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối
B.Giá trị đầu, giá trị cuối không phải là kiểu nguyên
C.Sau câu lệnh không có dấu chấm phẩy “;”
D.Sai từ khóa For
5.Hãy chọn diễn tả câu lệnh rẽ nhánh đúng để kiểm tra a là số âm hay dương
(1 Điểm)
A.If a < 0 then write(a,' so am') else write(a, 'so duong'); B.If a < 0 then write(a,' so duong') else write(a, 'so am'); C.If a = 0 then write(a,' so duong') else write(a, 'so am'); D.If a <> 0 then write(a,’ so duong’) else write(a, ‘so am’);
6.Để chạy chương trình ta dùng tổ hợp phím?
(1 Điểm)
A.Alt + F9
B.F9
C.F2
D.Ctrl + F9

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-07-16T17:10:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:12:26+00:00

  Đáp án: 4B,5B,6D.
  Giải thích các bước giải:
  4B: Giá trị đầu, giá trị cuối không phải là kiểu nguyên (bạn xem trong sgk trang 56)
  5B:If a < 0 then write(a,’ so duong’) else write(a, ‘so am’); (Đề yêu cầu tìm số âm trước thì tìm số âm, sau đó đến số dương. Mặt khác a<0 chắc chắn phải đi tìm số âm trước rồi! Không phải đi tìm số dương trước như ý B)
  6D: Ctrl + F9 (Cái này bạn xem trong sgk trang 17 ý (d) )
  * Nhớ tick và chọn làm câu trả lời hay nhất giúp mình với nhá ! Thanks 😀

  0
  2021-07-16T17:12:51+00:00

  4. B

  5. A

  6. D

  *Chúc bạn học tốt!*

  _Fiona_

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )