4) Cho 40g dung dịch CH3COOH tác dụng với lượng dư MgCO3 phản ứng xong người ta thu được 672ml khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. a) Viết phương trình

Question

4) Cho 40g dung dịch CH3COOH tác dụng với lượng dư MgCO3 phản ứng xong người ta thu được 672ml khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
a) Viết phương trình phản ứng
b) Tính nồng độ phần trăm của axit ban đầu
c) Tính khối lượng muối tạo thành
. d) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-07-24T20:21:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:22:54+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2C{H_3}COOH + MgC{O_3} \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + C{O_2} + {H_2}O\\
  b)\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,672}}{{22,4}} = 0,03mol\\
  {n_{C{H_3}COOH}} = 2{n_{C{O_2}}} = 0,06mol\\
  {m_{C{H_3}COOH}} = 0,06 \times 60 = 3,6g\\
  \% {C_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{3,6}}{{40}} \times 100\%  = 9\% \\
  b)\\
  {n_{{{(C{H_3}COO)}_2}Mg}} = {n_{C{O_2}}} = 0,03mol\\
  {m_{{{(C{H_3}COO)}_2}Mg}} = 0,03 \times 142 = 4,26g\\
  d)\\
  {n_{MgC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,03mol\\
  {m_{MgC{O_3}}} = 0,03 \times 84 = 2,52g\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 40 + 2,52 – 0,03 \times 44 = 41,2g\\
  C{\% _{{{(C{H_3}COO)}_2}Mg}} = \dfrac{{4,26}}{{41,2}} \times 100\%  = 10,34\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-07-24T20:23:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )