4/CHO HÌNH THANG ABCD(AB//CD), TRÊN AD LấY ĐIểM M BấT Kỳ. ĐƯờNG THẳNG QUA M SONG SONG VớI AC CắT CD TạI K, ĐƯờNG THẳNG QUA K SONG SONG VớI BD CắT BC T

Question

4/CHO HÌNH THANG ABCD(AB//CD), TRÊN AD LấY ĐIểM M BấT Kỳ. ĐƯờNG THẳNG QUA M SONG SONG VớI AC CắT CD TạI K, ĐƯờNG THẳNG QUA K SONG SONG VớI BD CắT BC TạI N. GIÁ TRị BIểU THứC AM/AD+BN/BC BằNG ?

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-04T06:32:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:33:25+00:00

  Đáp án:

  Vì MK//AC nên theo Thales:

  AM/AD=CK/CD

  Vì NK//BD nên theo Thales:

  BN/BC=DK/CD

  =>AM/AD+BN/BC=(CK+DK)/CD=CD/CD=1

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-04T06:33:29+00:00

  Đáp án: 1

  Giải thích các bước giảI:

  ÁP DỤNG ĐỊNH LÍ TALET

  SUY RA AM/AD=CK/CD VÀ BN/BC=DK/CD

  SUY RA AM/AD+BN/BC=CK/CD+DK/CD=(DK+CK)/CD=CD/CD=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )