4 Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của phần hải đảo Đông Á là A: khí hậu khô hạn. B: động đất và núi lửa. C: địa hình núi hiểm trở. D: ít khoáng sản. 5

Question

4
Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của phần hải đảo Đông Á là
A:
khí hậu khô hạn.
B:
động đất và núi lửa.
C:
địa hình núi hiểm trở.
D:
ít khoáng sản.
5
Khu vực có mật độ dân số cao nhất ở châu Á là
A:
Nam Á.
B:
Bắc Á.
C:
Đông Á.
D:
Đông Nam Á.
6
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ được viết tắt là
A:
OPEC.
B:
ASEM.
C:
ASEAN.
D:
UNICEF.
7
Đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu nào sau đây?
A:
Ôn đới hải dương.
B:
Nhiệt đới gió mùa.
C:
Ôn đới lục địa.
D:
Cận nhiệt đới gió mùa.
8
Đồng bằng rộng lớn nhất ở châu Á là
A:
đồng bằng Tây Xi-bia.
B:
đồng bằng Hoa Bắc.
C:
đồng bằng Lưỡng Hà.
D:
đồng bằng Ấn – Hằng.
9
Đại dương nằm giữa châu Á và châu Mĩ là

A:
Thái Bình Dương.
B:
Ấn Độ Dương.
C:
Bắc Băng Dương.
D:
Đại Tây Dương.

in progress 0
Ximena 51 phút 2021-09-14T23:16:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T23:17:35+00:00

  Đáp án: 

  4.B

  5.A

  6.A

  7.B

  8.D

  9.A

  0
  2021-09-14T23:17:36+00:00

  Theo thứ tự nha bạn????????????

  B    A   A   B   D   A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )