4. Một đội công nhân hoàn thành một công việc trong 12 ngày. Nếu thêm vào 5 người nữa thì đội sẽ hoàn thành công việc đó trong 9 ngày. Tính số công nh

Question

4. Một đội công nhân hoàn thành một công việc trong 12 ngày. Nếu thêm vào 5 người nữa thì đội sẽ hoàn thành công việc đó trong 9 ngày. Tính số công nhân của đội biết năng suất mỗi người như nhau.
5. sau khi lấy 1/3 thùng dầu và 840 lít thì còn lại 0,25 thùng dầu. Tính lượng dầu ban đầu
Mọi người làm giúp em với ạ em đang cần gấp

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-03T23:37:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:38:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bài 4 :           giải

   trong 1 ngày thì đội công nhân đó làm được số phần công vieecj là :

  1 : 12 = 1/12 ( công việc )

  trong 9 ngày thì đội công nhân đó làm được số phần công vieecj là :

  1/12 . 9 = 3/4 ( công việc )

  năng xuất làm việc của 5 người được thêm vào trong 1 ngày là :

  1 – 3/4 = 1/4 ( công việc )

  số công nhân của đội đó là :

  5 . 1/4 = 20 ( công nhân )

        đáp số  : 20 công nhân

  bài 5 :    giải

  đổi 0,25 l = 1/4 l

   ta gọi số dầu ban đầu là x

  theo bài ra , ta có: x – 1/3 – 840 = 1/4

                                 x – 1/3 = 1/4 + 840

                                 x – 1/3 = 1/4 + 3360/4

                                 x – 1/3 = 3361/4

                                 x = 3361/4 + 1/3

                                 x = 10083/12 + 4/12

                                x = 10087/12

                                x ≈ 840,584

  => số dầu ban đầu là 840,584 l

                    CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA !                                 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )