4.Tại sao gạch lát ở vỉa hè có khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch được lát trong nhà? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. a)Vì lá

Question

4.Tại sao gạch lát ở vỉa hè có khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch được lát trong nhà? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
a)Vì lát như thế mới hợp mỹ quan thành phố.
b)Vì lát như thế là rất lợi cho gạch.
c)Vì ngoài trời thời tiết rất nóng, phải chừa khoảng cách để có sự dãn nở giữa các viên gạch.
d)Cả A, B, C đều đúng
5.Chọn câu trả lời đúng.
Có hai bình giống hệt nhau chứa đầy chất lỏng. Một bình chứa rượu và bình còn lại chứa nước. Khi đun nóng cả hai bình ở cùng một nhiệt độ như nhau, hỏi lượng rượu hay nước trào ra khỏi bình nhiều hơn? Biết rằng rượu nở vì nhiệt lớn hơn nước.
a)Nước trào ra nhiều hơn rượu
b)Rượu trào ra nhiều hơn nước
c)Nước và rượu trào ra như nhau
d)Không đủ cơ sở để kết luận
6.Hãy chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ trống: Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên………….., ………….., ………… và bay lên tạo thành mây.
(1 Point)
nhẹ đi, nóng lên, nở ra.
nở ra, nóng lên, nhẹ đi.
nhẹ đi, nở ra, nóng lên.
nóng lên, nở ra, nhẹ đi.
7.Hộp quẹt ga khi còn đầy ga trong quẹt nếu đem phơi nắng thì sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?
(1 Point)
Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
8.Băng kép được cấu tạo dựa trên hiện tượng nào dưới đây?
(1 Point)
Các chất rắn co lại khi lạnh đi.
Các chất rắn nở vì nhiệt ít.
Các chất rắn khác nhau dãn nở vì nhiệt khác nhau.
Các chất rắn nở ra khi nóng lên.
9.Ba cốc thủy tinh giống nhau, ban đầu cốc A đựng nước đá, cốc B đựng nước nguội (ở nhiệt độ phòng), cốc C đựng nước nóng. Đổ hết nước và rót nước sôi vào cả ba cốc. Cốc nào dễ vỡ nhất?
(1 Point)
Không có cốc nào dễ vỡ cả
Cốc C dễ vỡ nhất
Cốc B dễ vỡ nhất
Cốc A dễ vỡ nhất
10.Điền từ đúng nhất. Khi giảm nhiệt độ, thể tích của…….sẽ giảm ít hơn thể tích của…….
(1 Point)
chất rắn, chất lỏng
chất khí, chất rắn
chất khí, chất lỏng
chất lỏng, chất rắn
11.Hai cốc thủy tinh chồng lên nhau bị khít lại. Muốn tách rời hai cốc ta làm cách nào sau đây?
(1 Point)
Ngâm cốc ở dưới vào nước lạnh, đồng thời đổ nước nóng vào cốc ở trên.
Ngâm cả hai cốc vào nước nóng.
Ngâm cốc ở dưới vào nước nóng, đồng thời đổ nước lạnh vào cốc ở trên.
Ngâm cả hai cốc vào nước lạnh.
12.Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép? Băng kép được ứng dụng
a)làm giá đỡ
b)làm cốt cho các trụ bê tông
trong việc đóng ngắt mạch điện
c)làm các dây điện thoại
13.Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng, người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Điều đó chứng tỏ:
a)thể tích của bình tăng trước, của nước tăng sau và tăng nhiều hơn.
b)thể tích của nước tăng, của bình không tăng.
c)thể tích của nước tăng nhiều hơn thể tích của bình.
d)thể tích của nước tăng ít hơn thể tích của bình.

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-10-27T20:22:57+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:24:56+00:00

  4c

  5b

  6.nóng lên, nở ra,nhẹ đi

  7.vì khi phơi nắng, nhiệt đọ tăng, ga ở dạng khí sẽ tăng thể tích…

  8.các chất rắn nở ra khi nóng lên

  9.cốc b dễ vỡ

  10.chất khí, chất lỏng

  11.ngâm cốc ở dưới vào nước nóng, đổ n lạnh lên cốc trên

  12.b

  13.a

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )