4.Tốc độ đô thị hoá nhanh nhưng nhanh hơn tốc độ phát triển hiện tại ở đâu? A.bắc mĩ B.nam phi C.trung và nam mĩ D.trung phi 5.Gạch nối tên các địa da

Question

4.Tốc độ đô thị hoá nhanh nhưng nhanh hơn tốc độ phát triển hiện tại ở đâu?
A.bắc mĩ
B.nam phi
C.trung và nam mĩ
D.trung phi
5.Gạch nối tên các địa danh với vị trí của chúng:
1)hệ thống Cooc-đi-e
2)hoang mạc Xa-ha-ra
3)hoang mạc A-tu-ca-ma
4)dãy An-đét
5)đồng bằng Amazon
a)bắc phi
b)tây nam mĩ
c)tây bắc mĩ
d)đồng bằng nam mĩ
e)trung An-đét

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-07-25T21:41:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:42:43+00:00

  4.Tốc độ đô thị hoá nhanh nhưng nhanh hơn tốc độ phát triển hiện tại ở đâu?

  A.bắc mĩ

  B.nam phi

  C.trung và nam mĩ

  D.trung phi

  5.Gạch nối tên các địa danh với vị trí của chúng:

  1- C:hệ thống Cooc-đi-e nằm ở phía Tây Bắc Mĩ.

  2-A: hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở phía bắc châu Phi.

  3-E: hoang mạc A-ta-ca-ma nằm ở phía bắc Chile và một phần nhỏ ở phía nam Peru (Nam Mĩ)

  4-D dãy An-đét gồm một chuỗi núi liên tục chạy dọc theo bờ tây lục địa Nam Mỹ.

  5-B: đồng bằng Amazon nằm ở phía Tây Nam Mĩ.

  0
  2021-07-25T21:43:09+00:00

  4.Tốc độ đô thị hoá nhanh nhưng nhanh hơn tốc độ phát triển hiện tại ở đâu?
  A.bắc mĩ
  B.nam phi
  C.trung và nam mĩ
  D.trung phi
  5.Gạch nối tên các địa danh với vị trí của chúng:
  1)hệ thống Cooc-đi-e nằm ở phía Tây Bắc Mĩ

  2)hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở phía bắc châu Phi.
  3)hoang mạc A-tu-ca-ma nằm ở phía bắc Chile và một phần nhỏ ở phía nam Peru (Nam Mĩ)
  4)dãy An-đét gồm một chuỗi núi liên tục chạy dọc theo bờ tây lục

  5)đồng bằng Amazon
  a)bắc phi
  b)tây nam mĩ
  c)tây bắc mĩ
  d)đồng bằng nam mĩ
  e)trung An-đét

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )