40 thếp giấy năng 36,8 N. hỏi mỗi thếp giấy nặng bao nhiêu gam

Question

40 thếp giấy năng 36,8 N. hỏi mỗi thếp giấy nặng bao nhiêu gam

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-08T07:54:06+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:55:13+00:00

  Đáp án:

  Khối lượng mỗi thếp giấy là 92 gam.

  Giải thích các bước giải:

  Lưu ý: Không có phép quy đổi 1N = 100g vì trọng lượng và khối lượng là hai đại lượng hoàn toàn khác nhau.

  Khối lượng của 40 thếp giấy là:

  \[{P_{40}} = 10{m_{40}} \Rightarrow {m_{40}} = \frac{{{P_{40}}}}{{10}} = \frac{{36,8}}{{10}} = 3,68kg\]

  Khối lượng của một thếp giấy là:

  \[{m_1} = \frac{{{m_{40}}}}{{40}} = \frac{{3,68}}{{40}} = 0,092kg = 92g\]

  0
  2021-09-08T07:55:45+00:00

  Cho:_$P_{40}$ =36,8 N 

         m=?

                                                    Bài giải:

                              Trọng lượng của mỗi thếp giấy là:

                               $P_{1}$ =$P_{40}$ : 40= 0,92 (N)

  ⇒                         Khối lượng của mỗi thếp giấy là:

                               $P_{1}$ : 10= 0,92 : 10= 0,092 (kg) = 92g

               Vậy mỗi thếp giấy có khối lượng là 92g. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )