400g lạc sau khi bóc song được 250g nhân lạc . Hỏi tỉ số phần trăm nhân lạc rất mong các bn giúp đỡ :))

Question

400g lạc sau khi bóc song được 250g nhân lạc . Hỏi tỉ số phần trăm nhân lạc
rất mong các bn giúp đỡ :))

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-09-06T03:39:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T03:40:29+00:00

  Tỉ số phần trăm lạc là: 250:4=62,5(%)

  Đ/S:62,5%

  xin vote 5 sao+câu trả lời hay nhất+cảm ơn

   

  0
  2021-09-06T03:40:40+00:00

  Tỉ số phần trăm nhân lạc:

  250 : 400 x 100 = 62,5 %

                              Đáp số : 62,5 %

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )