45:y;60:y và 2

Question

45:y;60:y và 2

in progress 0
Clara 2 tuần 2021-08-30T17:10:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:12:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

   45 và 60 cùng chia hết cho y nên y chính là ước chung của 45 và 60

  $\begin{array}{l}
  y \in \left\{ {1;3;5;15} \right\}\\
  do: 2 < y < 10 \Rightarrow y = 3;y = 5
  \end{array}$

  0
  2021-08-30T17:12:17+00:00

  Đáp án: 288

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là số sách cần tìm.

  Theo bài ta có: x chia hết cho 12 và 18 hay x là bội chung của 12 và 18

  \(12=2^2.3;18=2.3^2\), suy ra \(BCNN(12, 18) = 2^2.3^2=36\)

  Suy ra: BC(12, 18) = {0; 36; 72; 108; 144; 180; 216; 252; 288; 324; …}

  Mà x trong khoảng 270 đến 300 nên \(x=288\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )