476,1 MB VÀ 97,2 MB cái nào tốn ít dung lượng hơn

Question

476,1 MB VÀ 97,2 MB cái nào tốn ít dung lượng hơn

in progress 0
Anna 4 tuần 2021-07-11T00:34:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:35:29+00:00

  476,1 MB VÀ 97,2 MB cái nào tốn ít dung lượng hơn

   Vì : $476,1 > 97,2 $ 

  → $476,1 MB > 97,2 MB$

  ⇒ 97,2 MB tốn ít dung lượng hơn 476,1 MB

  0
  2021-07-11T00:35:44+00:00

  Đáp án: 97,2 MB

  Ta có: 476,1 > 97,2 

           <=> 476,1MB > 97,2 MB

            <=>97MB <476,1MB

  Vậy 97,2 MB sẽ tốn ít dung lượng hơn 476,1 MB

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất với ạ ~~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )