$5^{2}$ . $\sqrt[]{625}$ – $\sqrt[]{169}$ vẫn chưa hểu chỗ này mong m.n giúp

Question

$5^{2}$ . $\sqrt[]{625}$ – $\sqrt[]{169}$
vẫn chưa hểu chỗ này mong m.n giúp

in progress 0
Aaliyah 6 ngày 2021-09-08T15:45:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:46:36+00:00

  Đáp án:

  = 612

  Giải thích các bước giải:

  $5^{2}$ . $\sqrt[]{625}$ – $\sqrt[]{169}$

  = 25 . 25 – 13

  = 625 – 13

  = 612

  0
  2021-09-08T15:47:06+00:00

  5 ². √625- √169

  =25.25-13

  =625-13

  =612

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )