5x^3-10x^2y+5xy^2 Đề phân tích đa thức thành nhân từ chỉ mik vs ạh

Question

5x^3-10x^2y+5xy^2
Đề phân tích đa thức thành nhân từ chỉ mik vs ạh

in progress 0
Amara 1 tháng 2021-09-13T08:22:09+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T08:23:09+00:00

  $\begin{array}{l}
  5{x^3} – 10{x^2}y + 5x{y^2}\\
  = 5x\left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} \right) = 5x{\left( {x – y} \right)^2}
  \end{array}$

  0
  2021-09-13T08:23:57+00:00

  $5x^3-10x^2y+5xy^2$

  $=5x(x^2-2xy+y^2$

  $=5x(x-y)^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )