5.(X+35)=515 Làm ơn ko muốn lên bảng điểm số????

Question

5.(X+35)=515
Làm ơn ko muốn lên bảng điểm số????

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-07-27T04:19:35+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:21:00+00:00

  5 . (x + 35) = 515

        x + 35   = 515 : 5

        x + 35   = 103

                 x   = 103 – 35

                 x   = 68

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-07-27T04:21:34+00:00

  5.(x+35)=515

  (x+35) = 515 : 5 

  (x+35) = 103

  => x = 103 – 35 

        x = 68

  Hc tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )