5/ Bài toán 2 : Đốt cháy 4,8 g magie (Mg) trong bình đựng 4,48 lit khí O2 (đktc). a. Viết PTHH của phản ứng . b. Tính khối lượng MgO tạo thành. c.

Question

5/ Bài toán 2 : Đốt cháy 4,8 g magie (Mg) trong bình đựng 4,48 lit khí O2 (đktc).
a. Viết PTHH của phản ứng .
b. Tính khối lượng MgO tạo thành.
c. Tính khối lượng KMnO4 cần phân hủy để điều chế lượng oxi tham gia phản ứng trên .

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-11-26T10:51:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:52:45+00:00

  Đáp án:

   b) 8g

  c) 31,6 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  5)\\
  a)\\
  2Mg + {O_2} \to 2MgO\\
  b)\\
  nMg = \frac{{4,8}}{{24}} = 0,2\,mol\\
  n{O_2} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,mol\\
  \frac{{0,2}}{2} < \frac{{0,2}}{1}
  \end{array}\)

  =>O2 dư

  nMgO=nMg=0,2 mol

  mMgO=0,2×40=8g

  c)

  nO2 tham gia=0,1 mol

  \(\begin{array}{l}
  2KMn{O_4} \to {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}\\
   =  > nKMn{O_4} = 0,2\,mol\\
  mKMn{O_4} = 0,2 \times 158 = 31,6g
  \end{array}\)

  0
  2021-11-26T10:53:26+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Giải thích các bước giải:

  a,$2Mg+O_2->2MgO$

  b,Ta có: nMg=4,8/24=0,2(mol)

  nO2=4,48/22,4=0,2(Mol)

  Vì 0,2>0,2/2=>O2 dư,Các chất tính theo O2

  =>nMg=nMgO=0,2(mol)

  =>mMgO=0,2.40=8(g)

  c,$2KMnO_4->K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  nO2=1/2nKMnO4

  =>nKMnO4=0,2(mol)

  =>mKMnO4=0,2.158=31,6(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )