(5*căn63 + 3*canw114- 10*canw28)chia căn7

Question

(5*căn63 + 3*canw114- 10*canw28)chia căn7

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-07-10T12:00:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:02:50+00:00

                     bạn chủ tus tham khảo nha ^~^

  giải thích các bước giải :

  = 5√63 + 3√112 – 10√28 / √7

  = 5√9.7 + 3√16.7 – 10√4.7 / √7

  = 15√7 + 12√7 – 20√28 / √7

  = 7√7 / √7 = 7

                    chúc bạn một ngày tốt lành !

  # minhhai2k10 >ω<

   

  0
  2021-07-10T12:02:51+00:00

  Đáp án:

  $7$

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{5\sqrt{63} + 3\sqrt{112} – 10\sqrt{28}}{\sqrt7}$

  $= \dfrac{5\sqrt{9.7} + 3\sqrt{16.7} – 10\sqrt{4.7}}{\sqrt7}$

  $= \dfrac{15\sqrt{7} + 12\sqrt{7} – 20\sqrt{28}}{\sqrt7}$

  $= \dfrac{7\sqrt7}{\sqrt7} = 7$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )