5.Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể dùng các lệnh gì (Excel) 6.Mục đích của việc dùng biểu đồ ? 7.Trình bày các bước lọc dữ liệu ? 8.Nêu các bước

Question

5.Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể dùng các lệnh gì (Excel)
6.Mục đích của việc dùng biểu đồ ?
7.Trình bày các bước lọc dữ liệu ?
8.Nêu các bước cần thiết để tạo biểu đồ minh họa
Có 4 câu thôi .-. Mình đã bỏ ra điểm nhiều thì mình cần sự chất lượng trong câu trả lời
*Ngắn gọn,súc tích,không cụt lủn*
Còn Phần 1(ID câu hỏi 902697 🙂
Ai tốt vô giúp tui với .-.
≈Thân≈

in progress 0
Jasmine 1 tháng 2021-08-09T15:23:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:24:50+00:00

  5.Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể dùng các lệnh gì (Excel)

  ⇒  Để sắp xếp danh sách dữ liệu, dùng lệnh: Sort and Filter trên tab Home

  – Dùng nút lệnh: Sắp xếp dữ liệu tăng dần hoặc giảm dần.

  – Dùng Data -> Sort sắp xếp nhiều cột với nhiều lựa chọn.

  6.Mục đích của việc dùng biểu đồ ?

  ⇒ Biểu diễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sanh, dự đoán xu hướng tăng – giảm của dữ liệu.

  7.Trình bày các bước lọc dữ liệu ?

  ⇒ Bước 1 : Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
  Bước 2 : Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (xuất hiện các mũi tên bên cạnh tiêu đề cột).
  Bước 3 : Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột và chọn điều kiện thích hợp.

  8.Nêu các bước cần thiết để tạo biểu đồ minh họa

   Bước 1:  Bôi đen vùng dữ liệu để vẽ biểu đồ

  Bước 2 : Chọn Insert ⇒ Charts chọn biểu đồ cần tạo

  Bước 3: Chỉnh sửa cho hợp lý 

  0
  2021-08-09T15:25:02+00:00

  bài 5

  chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp

   nhấn tab Home chọn Sort & Filter và chọn kiểu sắp xếp bạn muốn 

  bài 6

  để biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa(các cột,các đoạn thẳng,…..) 

  bài 7

  b1

  nháy chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.mở dải lệnh data và chọn lệnh filter trong nhóm sort  and filter

  b2

  nháy chuột vào mũi tên trên hàng tiêu đề cột có giá trị dữ liệu cần lọc. nháy chuột chọn các giá trị dữ liệu cần lọc trên danh sách hiện ra rồi nháy ok

  bài 8

  b1. chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ

  b2. chọn dạng biểu đồ trong nhóm charts trên dải lệnh insert

   cái này cô cho mik ghi trong vở

  5-de-sap-ep-danh-sach-du-lieu-em-co-the-dung-cac-lenh-gi-ecel-6-muc-dich-cua-viec-dung-bieu-do-7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )