5. Đốt cháy 96g than đá có lẫn 4% tạp chất không cháy được. a) Tính khối lượng khí cacbonic thu được ( đktc). b) Tính thể tích khí oxi ở đktc đã tha

Question

5. Đốt cháy 96g than đá có lẫn 4% tạp chất không cháy được.
a) Tính khối lượng khí cacbonic thu được ( đktc).
b) Tính thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia phản ứng

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-08-07T19:24:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:25:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  mtạp chất = 4/100*96 = 3,84 ( g ) 

   n than đá = (96-3,84) /12 = 7,68 mol 

  PTHH      :      C    +    O2   ——–>     CO2 

  Theo PT         1            1                           1

  Theo đề        7,68       7,68                    7,68

  a,   CO2  =   7,68 * 44 = 337,92 ( g )

  b,   V  O2  =    7,68 * 22,4 = 172,032 ( l )

  0
  2021-08-07T19:26:09+00:00

  `m_{C}=96/100.(100-4)=92,16(g)`

  `n_{C}=92,16/12=7,68(mol)`

    `C+O_{2}-t^o→CO_{2}↑`

       1 : 1    :   1      (mol)

  7,68 → 7,68 → 7,68 (mol)

  a, `m_{CO_{2}}= 7,68.(12+2.16)=337,92(g)`

  b, `V_{O_{2}}=7,68.22,4=172,032(l)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )