5,Giải PT sau có thể thu gọn được về dạng (ax+b=0) a,(2x+1) ²+(x+3) ²-5(x+7)(x-7)=0

Question

5,Giải PT sau có thể thu gọn được về dạng (ax+b=0)
a,(2x+1) ²+(x+3) ²-5(x+7)(x-7)=0

in progress 0
Nevaeh 3 ngày 2021-12-07T23:15:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:16:45+00:00

  a)(2x+1)²+(x+3)²-5(x+7)(x-7)=0

  ⇔4x²+4x+1+x²+6x+9-5x²+245=0

  ⇔10x+255=0

  ⇔10x=-255

  ⇔x=-51/2

  0
  2021-12-07T23:17:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   4x²+4x+1+x²+6x+9-5(x²-49)=0

  5x²+10x+10-5x²+245=0

  10x+255=0

  x=-25,5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )