5:nội dung thực hiện quyền trẻ em là gì C7:nêu biểu hiện đúng trong việc thực hiện quyền à nghĩa vụ học tập C8:hành vi xâm phạm đến tình mạng,sức khỏe

Question

5:nội dung thực hiện quyền trẻ em là gì
C7:nêu biểu hiện đúng trong việc thực hiện quyền à nghĩa vụ học tập
C8:hành vi xâm phạm đến tình mạng,sức khỏe,thân thể,nhân phẩm,danh dự của con người
C9:nêu những việc làm vi phạm bí mật,thư tín,điện thoại
C11:để xác định công dân của 1 nước ta cần căn cứ vào điều j
HỨA CHO CTLHN

in progress 0
Maria 1 năm 2021-07-17T16:55:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:57:20+00:00

  5. ???

  C7: 

  – Chăm chỉ, say mê học tập

  – Tham gia các cuộc thi.

  C8: 

  – Xâm phạm thân thể của người khác.

  C9: 

  – Đọc trộm thư của người khác khi chưa được ngươời đó cho phép.

  – Ép nguời đó phải nói ra quyền riêng tư của họ

  – Lấy điện thoại của người đó khi chưa được đồng ý.

  C11 : 

  – Quốc tịch là căn cứ để xác định người công dân của một nước

  0
  2021-07-17T16:57:20+00:00

  Nếu thấy hay thì cho mik 5 sao và ctlhn nhé!!!!!

  C5:Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của Cộng đồng quốc tế đối với tre em,để trẻ em được phát triển đầy đủ trong bầu không khí yêu thương, hạnh phúc và thông cảm.

  C7:-Chăm chỉ học tập ở trên lớp và ở nhà

       -Ngoài giờ học ở trường,biết lao động ,phụ giúp cha mẹ.

   C8:+Lập bè,phái đánh nhau khi chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân và bằng chứng

        +Xâm phạm đến thân thể của người khác

   C9.– Đọc trộm thư của người khác

       – Trả lời tin nhắn điện thoại, nghe điện thoại của người khác mà không được người đó đồng ý.

  C11.Để xác định công dân của một nước cần căn cứ vào quốc tịch

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )