500g=…..lạng =…..mg =…… kg 1500cm =…..mm=……m=…….km

Question

500g=…..lạng =…..mg =…… kg
1500cm =…..mm=……m=…….km

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-11-21T07:29:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:30:49+00:00

  500g=5lạng =5mg =0,5 kg

  1500cm =15000mm=15m=0,015km

   

  0
  2021-11-21T07:30:51+00:00

  5=0.50.5444Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )