555^23 : 555^20 bằng bao nhiêu Việt Nam thua rồi ức quá đi !!!

Question

555^23 : 555^20 bằng bao nhiêu
Việt Nam thua rồi ức quá đi !!!

in progress 0
Josie 5 tháng 2021-07-18T14:13:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:14:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  555^23 : 555^20 = 555^(23-20) = 555^3

                                                       = 170953875

   

  0
  2021-07-18T14:15:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  555^23 : 555^20=170953875

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )