56 gam sắt chứa bao nhiêu hạt p,n,e. 1kg sắt chứa bao nhiêu kg e

Question

56 gam sắt chứa bao nhiêu hạt p,n,e.
1kg sắt chứa bao nhiêu kg e

in progress 0
Ruby 3 giờ 2021-09-07T08:05:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:06:42+00:00

  Đáp án:

  Cho mik xin 5* + cảm ơn + câu trả lời hay nhất nhé!!

  Chúc bạn học tốt !!!!

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Fe}=$$\frac{56}{56}=1(mol)$ 

  Ta có 1 mol có 6,022 .1023 nguyên tử -> 1 mol Fe có 6,022 .1023 nguyên tử

  Vậy số proton , electron ,notron có trong 56 g sắt lần lượt là

  Số proton=số electron= 6,022.1023.26=156,572.1023 (hạt)

  Số notron : 6,022.1023.30=180.66.1023(hạt)

  Đổi 1kg = 1000g

  $n_{Fe}=$$17,85(mol)$ 

  $m_{Fe}=$$17,85.56=999,6(kg)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )