5ính chất hoá học của muối mỗi tính chất lấy 2 ví dụ ( ví dụ dễ dễ vào ạ)

Question

5ính chất hoá học của muối mỗi tính chất lấy 2 ví dụ ( ví dụ dễ dễ vào ạ)

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-05T17:59:50+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:01:17+00:00

  – Tác dụng với kim loại:

  $Fe+CuSO_4\to FeSO_4+Cu$

  $Cu+2AgNO_3\to Cu(NO_3)_2+2Ag$

  – Tác dụng với dd axit:

  $Na_2CO_3+2HCl\to 2NaCl+CO_2+H_2O$

  $BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4+2HCl$

  – Tác dụng với dd kiềm:

  $CuCl_2+2KOH\to Cu(OH)_2+2KCl$

  $Ba(OH)_2+CuSO_4\to BaSO_4+Cu(OH)_2$

  – Tác dụng với dd muối:

  $Na_2SO_3+Ba(NO_3)_2\to BaSO_3+2NaNO_3$

  $CuCl_2+2AgNO_3\to Cu(NO_3)_2+2AgCl$

  – Nhiệt phân:

  $CaCO_3\buildrel{{t^o}}\over\to CaO+CO_2$

  $2KMnO_4\buildrel{{t^o}}\over\to K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )